Seksualiteit

Wetenschappelijke artikelen

Maliepaard, E (2022), Bisexuality/plurisexuality in romantic relationships: Making space for bisexuality/plurisexuality? Journal of Bisexuality, 22pp. 

Maliepaard, E. (2020), Biseksualiteit in romantische relaties: Een eerste verkenning. Tijdschrift voor Seksuologie 44, 1, 22-29. (artikel)

Maliepaard, E. (2020), Spaces with a bisexual appearance: Reconceptualizing bisexual space(s) through a study of bisexual practices in the Netherlands. Social and Cultural Geography 21, 1, 45-63. (artikel: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2018), Disclosing bisexuality or coming out? Two different realities for bisexual people in the Netherlands. Journal of Bisexuality 18, 2, pp. 145-167. (artikel: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2018), Introduction to the special issue: EuroBiReCon: (inter)national research frontiersJournal of Bisexuality 18, 1, pp. 1-14. (editorial/artikel: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2015), Bisexual Spaces: exploring geographies of bisexualitiesACME: An International E-Journal for Critical Geographies 14, 1, pp. 217-234 (artikel: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2015), Bisexual citizenship in the Netherlands: on homo-emancipation and bisexual representations in national emancipation policies. Sexualities 18, 4, pp. 377-393. (artikel)

Maliepaard, E. (2015), Bisexuals in space and geography: more-than-queer? Fennia: International Journal of Geography 193, 1, pp. 148-159. (artikel: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2013), Seksuele interacties in het nachtleven: case study uit Brighton & Hove (UK). Vrijetijdstudies 31, 2, pp. 23-33. (artikel: gratis te lezen)

Boeken

Maliepaard, E. & R. Baumgartner (2020), Bisexuality in Europe: Sexual citizenship, romantic relationships, and bi+ identities. Routledge. (Boek, open access)

Maliepaard, E. (2018), Bisexual Rhapsody: On the everyday sexual identity negotiations of bisexual people in Rotterdam and Amsterdam and the productions of bisexual spaces. Ede: Print-Service Ede. ISBN: 978-94-92679-50-5 (proefschrift: gratis te lezen)

Boekhoofdstukken

Baumgartner, R. & E. Maliepaard (2020), Concluding remarks: Proposing future directions. In: Maliepaard, E. & R. Baumgartner (Eds.), Bisexuality in Europe: Sexual citizenship, romantic relationships, and bi+ identities. Routledge. (boekhoofdstuk, open access)

Maliepaard, E. (2020), The bisexual movement in the Netherlands: Developments and experiences of key bi activists since the 1990s. In: Maliepaard, E. & R. Baumgartner (Eds.), Bisexuality in Europe: Sexual citizenship, romantic relationships, and bi+ identities. Routledge. (boekhoofdstuk, open access) 

Maliepaard, E. & R. Baumgartner (2020), Bisexuality in Europe: Introduction to the field and this book. In: Maliepaard, E. & R. Baumgartner (Eds.), Bisexuality in Europe: Sexual citizenship, romantic relationships, and bi+ identities. Routledge. (boekhoofdstuk, open access) 

Maliepaard, E. & J. van Lisdonk (2019), Online dating practice as a perfect example of interwoven worlds? Analysis of communication in digital and physical encounters. In: Nash, C.J. & A. Gorman-Murray (2019), The Geographies of Digital Sexuality (pp. 137-157). London: Palgrave. (boekhoofdstuk)

Professionele publicaties

Cense, M., F. Joemmanbaks, D. van Bergen, L. Baams, H. de Graaf, E. Maliepaard, H. Bos, J. de Wit, K. Jonas, & C. den Daas (2021). Ik was altijd al niet standaard: Kwalitatief onderzoek naar de beleving van bi+ volwassenen. Amsterdam: Bi+ Nederland.

Baams, L., H. de Graaf,  D. van Bergen, M. Cense, E. Maliepaard, H. Bos, J. de Wit, K. Jonas, C. den Daas & F. Joemmanbaks (2021). Niet in één hokje: Ervaringen en welzijn van bi+ personen in Nederland. Amsterdam: Bi+ Nederland (rapport: gratis te lezen)

Maliepaard, E. & R. Baumgartner (2020). Bisexuality. In G. Ritzer & C. Rojek (Eds.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology, 2nd Edition. (encyclopedie item)

Maliepaard, E. (2020). Intimacy in online spaces for bi+ people. Bent Street 4, 1.

Maliepaard, E. (2020). Internationaal onderzoek naar ervaringen en realiteit van personen die op meerdere geslachten en/of genders vallen. Amsterdam: Atria.

Maliepaard, E. (2020), Lust en liefde: online dating. AGORA 36, 4, pp. 16-19.

Maliepaard, E. & S. Bouma (2020), Interview huiselijk geeld: veilig thuis? AGORA 36, 4, pp. 11-12.

Van Lanen, S., E. Maliepaard, V. De Craene, & W. Gruijthuijsen (2020). Lust en liefde voorbij de slaapkamer. AGORA 36, 4, pp. 4-6.

Krebbekx, W. & E. Maliepaard (2019), Pedagogisch vakmanschap: Omgaan met seksualiteit op middelbare scholen. Amsterdam: Atria. (rapport: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2019), De bi-beweging in Nederland: Ontwikkelingen en ervaringen van vooraanstaande bi-activisten sinds de jaren ’90. Amsterdam: Atria. (rapport: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2019), Reactie op discussiepapers t.b.v. discussiebijeenkomst “Seksuele Gerichtheid in AWGB” 21 juni 2019 bij Ministerie van Binnenlandse Zaken. (online reactie: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2018), Biseksualiteit versus panseksualiteit versus…? Raffia: Online magazine on gender, diversity, and feminism. (online artikel: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2018), Biseksuele ruimte op Amsterdam Pride. AGORA 34, 1, pp. 43-45. (artikel: gratis te lezen)

Van Lisdonk, J., E. Maliepaard, S. Oostrik & K. Vermey (2017), Weinig om het lijf: Ervaringen met online dating van jonge mannen die seks hebben met mannen. Utrecht: Rutgers. (rapport: gratis te lezen)

Felten H. & E. Maliepaard (2015), Handreiking Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord. Movisie en Landelijk Netwerk Biseksualiteit. (factsheet: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2014), Biseksualiteit en Internet: De uitkomsten. Landelijk Netwerk Biseksualiteit. (rapport: gratis te lezen)

Maliepaard, E. (2014), Biseksualiteit in overheidsbeleid. Nederlandse samenvatting (3p.) van het Sexualities artikel ten bate van de rondetafelbijeenkomst over biseksualiteit bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maliepaard, E. (2014), Sekswerkers en het waterbedeffectGeografie 23, 11-12, pp. 22-23. (artikel)

Maliepaard, E. (2013), Homo’s nemen de wijk? AGORA 29, 1, pp. 26-29. (artikel: gratis te lezen)

Zebracki, M. & E. Maliepaard (2012), Amsterdam: Gay Capital af. Geografie 21, 1, pp. 24-25. (artikel)