Huidig onderzoek

Op dit moment ben ik hoofdonderzoeker van een onderzoek naar zorgbehoeften van vrouwelijke en mannelijke veteranen (ISAF, MINUSMA). Hiervoor hebben we bijna honderd interviews afgenomen met veteranen. Meer informatie over het onderzoek zelf op de website van de Faculteit Militaire Wetenschappen (NLDA). Op dit moment zijn we druk met de afronding van het onderzoek. Later dit (na)jaar zal dit onderzoek gepubliceerd worden.

In september 2023 zullen we, met hetzelfde onderzoeksteam, beginnen met een nieuw onderzoek onder vrouwelijke militairen. Dit onderzoek komt voort uit bovenstaand onderzoek. Over het precieze onderwerp en doelgroep binnenkort meer informatie, evenals een oproep voor onderzoeksdeelnemers.