Varia

Wetenschappelijke publicaties

Mussies, M. & E. Maliepaard (2017), The cyborg mermaid: (or: how technè can help the misfits fit in)Multimodal Technologies and Interaction 1, 1, art 4. (open access; published conference proceeding)

NB: in 2018 heb ik ook een korte bijdrage geleverd – als data analyst – aan een publicatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over veiligheid en zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA).

Professionele publicaties

Holla, S., E. Maliepaard, M. de Blank, E. Litjens, & E. van Egmond (2020). [Tegen de Genderstroom in: Hoe mensen counterstereotiepe keuzes maken in hun lerende, werkende en zorgende leven. Amsterdam: Atria. (research report)

Koelemaij, J., V. De Creane, E. Maliepaard & N. Dewulf (2019), De onontgonnen wereld van de muziekgeografie. AGORA 35, 1 pp. 4-7 (introductie themanummer)

Fast, H, J.W. Kosten & E. Maliepaard (2009), Congolese organisaties in Nederland en België, en werkzaam in Congo: Activiteiten en Problemen. Veenendaal: Congo Netwerk Nederland (Research report).