Varia

Wetenschappelijke publicaties

Spierings, B., Van Liempt, I. & E. Maliepaard (2018), Ownership and membership: Practices and experiences of neighbourhood residents in the Wijsgeren Community Garden in AmsterdamTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 109, 5, 677-684. (open access)

Mussies, M. & E. Maliepaard (2017), The cyborg mermaid: (or: how technè can help the misfits fit in)Multimodal Technologies and Interaction 1, 1, art 4. (open access; published conference proceeding)

Professionele publicaties

Holla, S., E. Maliepaard, M. de Blank, E. Litjens, & E. van Egmond (2020). [Tegen de Genderstroom in: Hoe mensen counterstereotiepe keuzes maken in hun lerende, werkende en zorgende leven. Amsterdam: Atria. (research report)

Koelemaij, J., V. De Creane, E. Maliepaard & N. Dewulf (2019), De onontgonnen wereld van de muziekgeografie. AGORA 35, 1 pp. 4-7 (introductie themanummer)

In 2018 heb ik ook een korte bijdrage geleverd – als data analyst – aan een publicatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over veiligheid en zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA).

Spierings, B., I. van Liempt & E. Maliepaard (2016), Gezonde steden, buurttuinen en nieuwe ongelijkheidAGORA 33, 3, pp. 22-23. 

Fast, H, J.W. Kosten & E. Maliepaard (2009), Congolese organisaties in Nederland en België, en werkzaam in Congo: Activiteiten en Problemen. Veenendaal: Congo Netwerk Nederland (Research report).