Korte bio

Opleiding

Ik heb mijn bachelor, honours en research master in sociale geografie en planologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Mijn masteronderzoek, met als onderwerp homoseksuele mannen die uitgaan in niet-homo uitgaansgelegenheden, heb ik uitgevoerd in Brighton & Hove (Verenigd Koninkrijk) als Visiting Student Fellow aan de Universiteit van Brighton.

Tussen januari 2015 en augustus 2018  ben ik promovendus aan de Radboud Universiteit geweest. Mijn promotieonderzoek was gefocust op het wel/niet uiten van ‘een biseksuele identiteit’ door biseksuele personen in Rotterdam en Amsterdam. In 2018 heb ik mijn doctorsgraad behaald.

Hiernaast heb ik tijdens mijn promotieonderzoek:

  • In opdracht van Movisie en het Landelijk Netwerk Biseksualiteit een brochure co-geschreven met als onderwerp de belangrijkste vragen omtrent de alledaagse realiteit van biseksuelen (zie publicaties). 
  • De  First European Bisexual Research Conference (28 en 29 juli 2016) georganiseerd. Meer info hierover is te vinden op de website van het congres.
  • De Third European Bisexual Conference (29, 30, 31 juli 2016) georganiseerd. Zie de voorgaande link.
  • Redactiewerk verricht voor het tijdschrift AGORA (tijdschrift voor sociaalruimtelijke vraagstukken); ik ben hier actief geweest als coordinerend varia-redacteur en ben thans, naast algemeen redacteur, ook verantwoordelijk voor de boekrecensies.
  • Ben ik tussen januari en juni 2017 als onderzoeker werkzaam geweest bij Rutgers voor een kwalitatieve studie naar online dating en MSM; zie publicaties voor het onderzoek.
  • En heb ik als onderzoeker mogen werken bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (mei/juni 2018)

Natuurlijk heb ik voor mijn promotietraject ook verscheidene projecten gedaan, bijvoorbeeld als junior onderzoeker bij de Universiteit Utrecht op het thema stadslandbouw en stedelijke ongelijkheid (september 2013 – december 2013).

Sinds september 2018 werk ik bij Atria (Kenniscentrum Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) in Amsterdam waarbij ik ingezet word op onderzoek naar geweld tegen vrouwen, interventieontwikkeling en onderzoek naar gender normen en arbeid.

Interesses

Globaal gezien voel ik me uitstekend thuis binnen de stadsgeografie, met nadruk op de dagelijkse interacties, patronen en activiteiten. Binnen het stedelijke leven c.q. stedelijke vraagstukken focus ik graag op sociale en culturele aspecten van de stad en haar gebruikers. In mijn promotieonderzoek verken ik het nut van practice theory – in het bijzonder werk van Theodore Schatzki en, hetzij iets minder expliciet, Elizabeth Shove – voor het bestuderen van alledaagse georganiseerde activiteiten (praktijken).

Onderwerpen die me blij maken zijn: seksualiteit, gender, LHBTI+, seksuele gezondheid multiculturalisme, identiteitsvraagstukken, marginalisatie, beleving van ruimte,  sociale ongelijkheid en sociale innovatie.  Een echte geograaf verliest bovendien nooit zijn focus op ruimtelijke aspecten.