Korte bio

Dr. Emiel Maliepaard is een brede sociale wetenschapper met een veelzijdige interesse in vraagstukken omtrent de relatie tussen mens en samenleving, en vanuit zijn geografische achtergrond ook tussen mens en ruimte. Hij is sinds juli 2021 als senior wetenschappelijk medewerker (postdoctoraal onderzoeker) werkzaam bij de NLDA / Faculteit Militaire Wetenschappen. Hier doet hij o.a. onderzoek naar de zorgbehoeften van vrouwelijke en mannelijke veteranen van ISAF en MINUSMA.

Hij werkte hiervoor op de thema’s (preventie van) huiselijk geweld en seksueel geweld, welzijn van seksuele minderheden, maar bijvoorbeeld ook evaluatieonderzoek. Hij heeft veel ervaring met kwalitatief onderzoek, zoals interviews, focusgroepen, (participerende) observatie en daarnaast ook discours/tekstuele analyse. 

Vanaf 2011 heeft Emiel zich gespecialiseerd in ervaringen van seksuele minderheden, maar heeft hij ook bijgedragen aan studies naar veiligheid en zorg mensen met een ernstige psychische aandoening (Onderzoeksraad voor Veiligheid), jongeren die aan online dating doen (Rutgers), en naar wel/niet deelnemen aan gemeenschapstuinen (Universiteit Utrecht). Ook heeft hij geschreven over militarisme en is hij uiterst geïnteresseerd in de wisselwerking tussen samenleving en de krijgsmacht.

Emiel is in 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit (geografie en planologie) met een onderzoek naar biseksuele personen en identiteitsonderhandelingen/uitingen. Dit onderzoek resulteerde in 7 wetenschappelijke publicaties, enkele niet-wetenschappelijke publicaties en veel aandacht in de media voor zijn onderzoek. 

Zijn bachelor (met honours + minor in conflict studies) en onderzoeksmaster heeft hij beide gedaan aan de Universiteit Utrecht (geografie en planologie). Daarnaast was hij tussen april 2015 en juni 2021 redacteur bij het sociaalruimtelijk tijdschrift AGORA.