Nevenactiviteiten

De belangrijkste wetenschappelijke nevenactiviteiten

Huidige nevenfuncties:

Op dit moment geen nevenfuncties te melden.

In het recente verleden:

  1.  Ik ben tussen april 2015 en juni 2021 redacteur bij sociaalruimtelijke tijdschrift AGORA (zie www.agora-magazine.nl). AGORA is een populairwetenschappelijk tijdschrift gerund door Nederlandse en Vlaamse promovendi, studenten en starters op het terrein van de geografie, planologie en ruimtelijke ordening. Naast algemeen redacteur ben ik eveneens Varia-redacteur (2015-2016), en boekredacteur (2018-2019) geweest.
  2. Redactie gevoerd – samen met dr. Renate Baumgartner – over een wetenschappelijke anthologie getiteld: Bisexuality in Europe: Sexual citizenship, romantic relationships, and bi+ identities. Uitgeverij: Routledge (2020).
  3. Gastredactie themanummer AGORA over Geografie van Lust en Liefde – met dr. Valerie DeCreane, UGent, dr. Sander van Lanen, RUG & Wesley Gruijthuijsen, KU Leuven – is verschenen in 2020. 
  4. Ik heb in 2018 een bescheiden bijdrage geleverd aan een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de veiligheid, hulp en zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening. 
  5. Gastredactie  themanummer van AGORA 35, 1 over Geografie en Muziek. Dit nummer, verschenen in 2019, heb ik samen georganiseerd met een drietal Vlaamse sociaal geografen: Valerie De Creane (KU Leuven), Nicolas Dewulf (VU Brussel) en Jorn Koelemaij (UGent).

Vanuit mijn promotieonderzoek expertise: 

  1. Organisatie – samen met dr Caroline Walters (BiUK) – van de First European Bisexual Research Conference (28-29 juli 2016) plus het community event Third European Bisexual Conference (29-31 juli 2016), respectievelijk bij de Uva en een Amsterdams buurtcentrum.
  2. Gastredactie van  themanummer van het Journal of Bisexuality 18, 1, pp. 1-14 over International Research Frontiers (papers vanuit de EuroBiReCon).
  3. Bi-Denktank – denken over seksuele diversiteit. Zie hier voor onze publieke discussie over (gender en) seksuele diversiteit op 31 januari 2018 in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Deze Bi-Denktank is de voorloper van de huidige stichting Bi+ Nederland (ik speel geen rol in de stichting).
  4. Voor het 2de LHBTI congres van de Lage Landen (10 okt 2018, UvA) organiseerde ik samen met Dr Jantine van Lisdonk een panel over biseksualiteit.