Nevenactiviteiten

De belangrijkste wetenschappelijke nevenactiviteiten:

  1. Ik ben redacteur bij het sociaalruimtelijke tijdschrift AGORA (zie www.agora-magazine.nl). Dit is een populairwetenschappelijk tijdschrift gerund door Nederlandse en Vlaamse promovendi, studenten en starters op het terrein van de geografie, planologie en ruimtelijke ordening. Voorheen als Varia-redacteur, thans als algemeen redacteur en als verantwoordelijke voor de boekrecensies. Kijk voor meer info, en een breed scala aan leuke geografische en planologische artikelen, op de website van het tijdschrift!
  2. Samen met Dr Caroline Walters (BiUK) heb ik de First European Bisexual Research Conference (28-29 juli 2016) georganiseerd. Dit congres vond plaats bij de Universiteit van Amsterdam (dag 1) en buurtcentrum De Boomsspijker (dag 2). Daarnaast heb ik met een aantal anderen de hiermee samenhangende Third European Bisexual Conference georganiseerd (onder auspicien van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit). Meer info www.eurobicon.org.
  3. Gastredactie van een themanummer van het Journal of Bisexuality.
  4. Bi-Denktank – denken over seksuele diversiteit. Zie hier voor onze publieke discussie over (gender en) seksuele diversiteit op 31 januari 2018 in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam.
  5. Sinds 2018 ben ik samen met Jemma Middleton gestart met een (nog) informeel netwerk voor onderzoekers naar non-monogamie en polyamorie.  Dit netwerk heeft als doel elkaars werk te versterken en dit onderzoeksveld meer op de kaart te zetten.
  6. Voor het 2de LHBTI congres van de Lage Landen (10 okt 2018, UvA) organiseerde ik samen met Dr Jantine van Lisdonk een panel over biseksualiteit.
  7. Begin 2019 komt er een leuk themanummer uit van AGORA over Geografie en Muziek. Dit nummer organiseer ik samen met een drietal Vlaamse sociaal geografen: Valerie De Creane (KU Leuven), Nicolas Dewulf (VU Brussel) en Jorn Koelemaij (UGent).