Militaire vraagstukken

Wetenschappelijke artikelen

Maliepaard, E. (2015), Oorlogs- en Vredesmonumenten in Nederland: enkele case studies. Vrijetijdstudies 33, 1, pp. 37-47. Artikel tbv themanummer over dark tourism/duister toerisme.

Professionele publicaties

Maliepaard, E (2023). Het Duitse Afrikakorps: Achtergronden, dagelijks leven, slagveld, krijgsgevangenschap en erfenis. Aspekt Uitgeverij: Soesterberg. (176pp.)

Maliepaard, E. (2023). Militaire geowetenschappers voor het Afrikakorps. Geografie 32, 4, pp. 35-38.

Maliepaard, E. (2016), Geopolitiek: Een genuanceerde herintroductie. AGORA 32, 2, p. 44. (boekrecensie)

Maliepaard, E. (2013), Militaire Geografie in Vredestijd: Naschrift. Geografie 22, 4,  p. 21.

Maliepaard, E. (2013), Militaire Geografie in Vredestijd. Geografie 22, 2, pp .28-31.