Militarisme

Wetenschappelijke artikelen

Maliepaard, E. (2015), Oorlogs- en Vredesmonumenten in Nederland: enkele case studies. Vrijetijdstudies 33, 1, pp. 37-47. Artikel tbv themanummer over dark tourism/duister toerisme.

Professionele publicaties

Maliepaard, E. (2016), Geopolitiek: Een genuanceerde herintroductie. AGORA 32, 2, p. 44. (boekrecensie)

Maliepaard, E. (2013), Militaire Geografie in Vredestijd: Naschrift. Geografie 22, 4,  p. 21.

Maliepaard, E. (2013), Militaire Geografie in Vredestijd. Geografie 22, 2, pp .28-31.

NB: Op dit moment ben ik bezig met een artikel over militarisme en materiele cultuur.