Hulp bij biseksualiteit?

Als je vragen hebt over je (bi)seksualiteit, of je beter wilt orienteren kun je altijd de volgende organisaties/websites raadplegen:

Belangrijk: voor acute of ernstige psychische nood kun je terecht bij je huisarts of huisartsenpost. Zij kunnen je doorverwijzen naar specialistische zorg. Meer info en hulp wanneer je denkt aan zelfdoding: https://www.113.nl/