Bi-onderzoeken

Biseksuele jongeren in R`dam en A`dam: Januari 2015 – augustus 2018; promotieonderzoek naar seksuele identiteitsuitingen.

Biseksualiteit in Nederland: literatuurstudie: Februari 2015 – juni 2015; schrijven van een factsheet over biseksualiteit in Nederland. In opdracht van Movisie en het Landelijk Netwerk Biseksualiteit. Subsidie: Ministerie van VWS.

Biseksualiteit en Internet: November 2013 – maart 2014; een kort onderzoek naar internetgebruik en een analyse van een forum voor biseksuelen.

Biseksualiteit en beleid: December 2012 – maart 2013; beleidsanalyse van het homo- en LHBT emancipatiebeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met aanbevelingen om beleid meer bi-inclusief te maken.

Verhalen van Biseksuelen: juli 2013 – november 2013: exploratief onderzoek met als doel urgente onderzoeksthema’s te identficeren. Een belangrijke inspiratiebron voor mijn promotieonderzoek.

Bi-inclusief onderzoek

Online dating en mannen die (ook) op mannen vallen. januari 2017 –┬ájuni 2017; schrijven van een rapport over online dating. Dit als onderzoeker bij Rutgers. Zie artikelen.